Hệ thống quản trị nội bộ

Hệ thống quản lý

  • Quản lý kho: Nhập hàng vào kho, chuyển hàng giữa các kho, xuất kho
  • Quản lý đơn hàng: Danh sách đơn hàng, công nợ, đơn hàng theo từng khách, doanh thu hàng ngày, tuần, tháng
  • Quản lý khách hàng: Danh sách khách hàng, tình trạng công nợ, các đơn hàng đã bán
  • Quản lý mặt hàng: Danh sách các mặt hàng, tình trạng trong kho, doanh số từng loại

Khách hàng

Công ty xuất nhập khẩu phụ tùng ô tô

Date

January 18, 2022

Service

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống